HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1. AİLE YARDIMLARI

 

 

 

1.1. Diğer Aile Yardımları

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

1.2. Gıda Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)


SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

1.3. Giyim Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

1.4. Barınma Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

SYDV'ce gerekli görülmesi halinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) Varsa Hasar Tespit Raporu

b) Yangın Raporu

c) Tapu Belgesi

d) Yapı Ruhsatı

e) Tamir Ruhsatı

f) Kira Sözleşmesi

g) Gerek görülmesi halinde istenecek diğer belgeler.

30 Gün

 

1.5. Yakacak Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)


SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

2. ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR

 

 

 

2.1. Afet Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)SYDV'ce gerekli görülmesi halinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) Varsa Hasar Tespit Raporu

b) Yangın Raporu

c) Tapu Belgesi

d) Yapı Ruhsatı

e) Tamir Ruhsatı

f) Kira Sözleşmesi

g) Gerek görülmesi halinde istenecek diğer belgeler.

30 Gün

 

2.2. Diğer Özel Amaçlı Yardım

SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

3. EĞİTİM YARDIMLARI

 

 

 

3.1. Eğitim Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Öğrenci Belgesi.

 

SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

3.2. Şartlı Eğitim Şardımı (ŞNT)

SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi


SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

4. SAĞLIK YARDIMLARI

 

 

 

4.1. Diğer Sağlık Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

4.2. Şartlı Sağlık Yardımı (ŞNT)

SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi

(Çocuğun Kendisi, Annesi ve Babası)


SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

5. ENGELLİ YARDIMLARI

 

 

 

5.1. Engelli Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Sağlık Kurulu Raporu


SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

6. MERKEZİ YARDIMLAR

 

 

 

6.1. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin)


SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

6.2. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin)


(Asker evli ise Eşi, Bekar ise Annesi, Babası, Anne ve Babası Boşanmış ise askerin askere gitmeden önce beraber ikamet ettiği kişi başvurabilir.)

SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

6.3. 2022 Yaşlı Aylığı

a) SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

b) Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği

c) SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

6.4. 2022 Engelli Aylığı

a) SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

c) Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği

d) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu (18-64 yaş arası en az %40-%69, 65 Yaş ve üzeri en az %70 ve üzeri)

e) SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

 

6.5. 2022 Engelli Yakını Aylığı (18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı)

a) SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

 

b) Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 

c) Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
 

d) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu en az %40 olmalıdır.

 

e) SYDV'ce gerekli görülmesi halinde istenecek belgeler.

30 Gün

7. GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESPİTİ

a) SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

30 Gün

8. PROJE DESTEKLERİ

a) SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak, fakir ve muhtaç durumda olmak.

d) Başvuru tarihi itibariyle 18-60 yaş arasında olmak,

e) Erkek başvuru sahipleri için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

f) Başvuru yapılan Vakfın sorumluluk bölgesinde en az altı aydır ikamet ediyor olmak,

g) Proje konusu işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak,

h) Daha önce Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden (Kırsal Alanda Sosyal Destek projesi dâhil) yararlanmamış olmak,

30 Gün