İLÇEMİZ ETİK KOMİSYONU
 
 
Başkan
Mustafa ÖZKAYNAK
Menemen Kaymakamı
Üye
Serpil SEVEN
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Üye
Yüksel ALTINDAĞ
Malmüdürü
Üye
Dr. Ayşe ALKURT
İlçe Sağlık Müdürü