T.C.
MENEMEN KAYMAKAMLIĞI 
İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ