MENEMEN KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
 
 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe,

-Kira Kontratı,

-Tapu Belgesi.

15-20 Gün

2-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe Ekine Aşağıdaki Belgeler Eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi,

3-Garanti Belgesi,

4-Sözleşme vb.

3 Ay

3-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1-Matbu Dilekçe,

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı yada Belediyeden onaylı bir örneği,

3-Vergi Levhası,

4-Ruhsat Sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6-TİB onaylı filtre programı.

1-3 Gün

4-

'Apostille' tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Menemen Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

15-20 Dakika

5-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe

 

6-

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru

Dilekçe

15 Gün

7-

3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru

Dilekçe

30 Gün

 

 

                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

Birinci Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Serpil SEVEN İsim : Gülihsan YİĞİT
Unvan : Yazı İşleri Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Menemen Kaymakamlığı Adres : Menemen Kaymakamlığı
Tel : 831 50 05 Tel : 831 50 05
Faks : 832 16 75 Faks : 832 16 75
E-Posta : menemen@icisleri.gov.tr E-Posta : menemen@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
    Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü
                                                HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN     HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
 2. Uygunluk belgesi
 3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
 4. ÖTV ödeme belgesi aslı
 5. Vatandaşlık numarası 
 6. Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) Tescil Bel.:88.00 TL.- Trf.Bel.:117.00TL.
 7. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası
 8. NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 9. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
  1. Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
  2. İmza sirküleri ibraz edilecektir.
10- Kişiler merniste kayıtlı olduğu adresinin bağlı bulunduğu tescil kuruluşunu, Tüzel durumlarda Ticaret sicil gazetesinde adreslerine bağlı  bulunduğu Trafik Şubesine müracaat eder.
1 İŞ GÜNÜ
2
1.Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2.Uygunluk belgesi
3.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4.ÖTV ödeme belgesi aslı
5.Vatandaşlık numarası
6.Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu  bulunmaktadır. 
8.Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
 1. Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
 2. İmza sirküleri ibraz edilecektir.
9. Kişiler merniste kayıtlı olduğu adresinin bağlı bulunduğu tescil kuruluşunu, Tüzel durumlarda Ticaret sicil gazetesinde adreslerine bağlı  bulunduğu Trafik Şubesine müracaat eder.
1 İŞ GÜNÜ
 
TASİŞ’İN YAPTIĞI SATIŞLARDA TEYİD YAZISI GELDİĞİNDE
3
 1. Noter satış senedi
 2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
 3. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
 4. Vatandaşlık numarası
 5. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
 6. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
 7. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Noter   satış    senedi    tarihiden    itibaren   1    ay    içerisinde    tescil   zorunluluğu bulunmaktadır.
 1. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)  Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,   b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
1 İŞ GÜNÜ
4
 1. Noter satış senedi
 2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
 3. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri ile plakalar 
 4. Vatandaşlık numarası 
 5. Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
6. Şoförler Odasından Nakil Dosyası
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil
edilecek nufüs vatandaşlık işlemlerinden adres değişikliğinin ilk 1.Ay içerisinde değişmektedir.
 
1 İŞ GÜNÜ
 
 
5
 1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
 2. Zorunlu Mali mesuliyet sigortası
 3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
 4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 5. NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
 6. Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;
  1. Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
7. İcra satışından itibaren (1) Bir ay içerisinde devir yapılması zorunlu olup,süreyi geçirenlere ilgili kanun gereği mad:20e den ceza tatbik edilir.
1 İŞ GÜNÜ
6
1.Veraset İlamı (ilgili mahkemeden) veya mircascılık Belgesi (Noterden)
2.Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
4.Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
5.Vatandaşlık numarası
6.Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
7.Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8.2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9.Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
10.MTV.  TPC yönünden borcu yoktur belgisi(ilgili V.Daireden)
 
1 İŞ GÜNÜ
7
1.Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2.İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.Dilekçe
4.Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
5.Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
 1. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)
 
 
1 İŞ GÜNÜ
8
1.Fatura
2.Montaj tespit raporu
3.İmalat yeterlilik belgesi
4.Karayolu uygunluk belgesi
5.Karayolları Muayene İstasyonu'ndan tespit yaptırılacak
6.Dilekçe
7.İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8.Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
 1. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir, tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
1 İŞ GÜNÜ
9
 1. Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura
 2. Dilekçe
 3. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak
 4.  Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir, tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
1 İŞ GÜNÜ
10
1.Motor satış senedi,  Gümrük Şahadetnamesi veya  fatura ile satın alınan motor,bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2.Garanti kapsamında  değiştirilen  motor  bloğu  için  fatura  ve  bu motor  bloğunun,garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3.Teknik belge-plan proje
4.İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5.Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
6.Eski Tescil ve Trafik belgeleri
7.Karayolları Fenni Muayene İstasyonu'nca tespit yaptırılır.
8.Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir, tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
1 İŞ GÜNÜ
11
Araç  işleticisinin  ticari  ad  ve  ünvanı  ile  işletmeci  kuruluşun  tanıtımına  yönelik
 reklam  mahiyetindeki   yazı    ve    resimleri    aracın   yan   karoseri   üzerinde  bulunabilir.
 Otobüs  ve  minibüslerin  arkalarına  sadece  işleticinin  ticari  ad  ve  ünvanı  yazılabilir.
 Aracın muayene istasyonundan tespiti yapılacaktır.
 
 
1 İŞ GÜNÜ
12
1. Yıpranan Tescil ve Trafik belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. Dilekçe
3. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
4.  Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın  kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna   
     müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
 
 
1 İŞ GÜNÜ
13
1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2.Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3.Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için   yapılan tescil  işlemi uygulanır.
 4. Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.  1.defa yıl içerisinde özel plaka ücreti ödenir. Satıncaya kadar aracını kullanır. Satış esnasında plaka değişir.
 
 
 
1 İŞ GÜNÜ
14
 1. Dilekçe
2.Trafik Belgesi zayi olmuş ise Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yapılacaktır.
3.Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
 
1 İŞ GÜNÜ
15
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
5. Plakalar getirilecek
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)
 
 
16
1-Araç kayıttan düşme ve bertaraf  formu (Otomobil,Kamyonet, 3.Tek.tropoter)le devir.
2.Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
3.İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
4.Dilekçe
5.Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
6.Plakalar getirilecek
7.Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
8.Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)
1 İŞ GÜNÜ
17
 1. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi, halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına,ait belgenin eklendiği dilekçe alınır
ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
 2. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde, aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir. ( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)
1 İŞ GÜNÜ
18
1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte,                                                   Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nden aracın bulunduğuna dair belge
 2. Dilekçe
 3. Karayolları Muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.                      ( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)
 
 
1 İŞ GÜNÜ
19
 1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
 2.  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 3.  Dilekçe
 4.  Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
 1. Gayri Ticari'ye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
 
 
 
1 İŞ GÜNÜ
20
 Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya,onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu,araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
1. Dilekçe
2.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
3. Aracın satın alındığı belge
4. Harç makbuzu
 
 
 
1 İŞ GÜNÜ
21
1. Reklamın mahiyetini
 2. Reklamın süresini
 3. Araç başına düşen reklam bedelini
 4. Reklam bulundurulacak araçların cinslerini
  5. < belgesiz Garanti>Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları
 6. Reklam bulundurulacak araçların sayıları
 7. Reklam  şirketi,  ajansı   veya   teşebbüs   sahiplerinin  unvanını  belirten  noterden      yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.
 
1 İŞ GÜNÜ
22
1.   Sertifikanın aslı.
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3.   Diploma aslı. Veya Kurs’un onaylı fotokopisi(03.10.2011’den sonra verilen sertifikalarda istenmez)
4.   Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
5.   Sağlık Raporu (aslı) (Sertifika tarihinin geçerliliği kadar geçerli)
6.   Sabıka Kaydı (aslı)  Sürücü Kurslarının hazırladığı dosya da  bulunduğundan İstenmez.
7.   Kan grubu belgesi veya şahsın beyanı.
8.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)maliye ve yetkili bankalar.
9.  İki (2) adet fotoğraf
10.  Sürücü belgesi kart ücreti 117.00 TL
11- Hizmet Bedeli 22,00TL
12.  MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
 NOTLAR: * Tüm sertifikalar istenen her trafik bürosunca sürücü belgesine dönüştürülebiliyor.                
* Sürücü Olur Sağlık Raporunun yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.
1 İŞ GÜNÜ
23
1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet.)
3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi veya kişinin beyanı
4.   İki (2) adet fotoğraf
5.   Eski Sürücü belgesi.
6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı                fotokopisi,      Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
7.   Sürücü belgesi kart ücreti 13.00 TL
8.   Hizmet Bedeli  2,00 TL.
1 İŞ GÜNÜ
24
1.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet.)
2.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi veya  kişinin beyanı
3.   İki (2) adet fotoğraf
4.   Sürücü belgesi kart ücreti 13.00 TL
5.   Hizmet Bedeli   2,00 TL
 
25
1.   Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2.   Şoförler odasından dosya
3.   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi).
4.   İki (2) adet fotoğraf
5.   Sağlık raporu  (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
6.   Kan grubu belgesi veya kişinin beyanı.
7.   Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra ilgili ülkeye gönderilmek üzere)
8.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) maliye ve yetkili bankalar
9.  Sürücü Belgesi kart ücreti 117.00 TL
10.  Hizmet Bedeli 22,00 TL
 
26
UMUMA MAHSUS
PASAPORT
 
 
 
Elektronik Pasaport
1.Nüfus cüzdanı. (Aslı ve bir adet fotokopisi)
2.Üç adet vesikalık fotoğraf. (Cepheden çekilmiş, Arka fonu beyaz 5x6 cm ebadında)
3. Pasaport ta istenilen süreyi karşılayan harç makbuzu. (Vergi Dairesine veya Vergi Dairesi adına tahsile yetkili Bankalara Yatırılır. 6 Ay  120.10 TL. 1 yıl   175.50 TL. 2 yıl  286.40 TL.   3 yıl  406.70 TL. 3-10 yıl  573.10TL.
4.Pasaport Cüzdan bedeli 94.00TL. (Vergi Dairesine veya Vergi Dairesi adına tahsile yetkili Bankalara Yatırılır.)
5. Öğrenci meşruhatlı pasaport isteyenlerden yüksek öğretim programları ve kontejyanları kılavuzundaki okullardan birine katılmaya hak kazandığı gösterir sonuç belgesinin Vergi Dairesi Müdürlüğünce Onaylanmış sureti.
6. Reşit olmayan veya mahcurların kanuni temsilcilerinden alınacak muvafakat name.
 
3  ila 8 gün Arası
27
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
1. Kaymakamlık Makamına dilekçe (silahı nereden alacağı belirtilecektir) T.C. No  ve Adli sicil kaydının bulunup bulunmadığı belirtilecek
2. Mernis kayıtları (Emn.Müd.lüğü tarafından verilir.)
3. (4) adet renkli fotoğraf
4. Yerleşim Yeri Belgesi. (Emniyet Müdürlüğü tarafından verilir.)
5. Sağlık Kurulu Raporu. (Devlet Hastanesinden)
6. Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı. ( Emn.Müd.lüğünden verilir.) fakat (Ohal dolayısıyla Adliyeden isteniyor.)
7. Parmak izi alınır. (Emniyet Müdürlüğü tarafından)
8. Vergi Dairesine Harç yatırdığını gösterir makbuz. (1.285.05 TL)
9. Vergi Dairesinden şahsın vergi borcu olmadığına dair yazı. .(1.000 TL.ve üzeri borcu bulunmayacaktır.)
 
1 HAFTA
28
YİVSİZ TÜFEK RUHSATI
1. Kaymakamlık Makamına dilekçe,  T.C. No  ve Adli sicil kaydının bulunup bulunmadığı belirtilecek
2. Mernis kayıtları (Emn.Müd.lüğü tarafından verilir.)
3. (4) adet renkli fotoğraf
4. Yerleşim Yeri Belgesi. (Emniyet Müdürlüğü tarafından verilir.)
5. Sağlık Raporu. (Aile Hekiminden yada Devlet Hastanesinden)
6. Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı. (Emn.Müd.lüğünden verilir.) fakat (Ohal dolayısıyla Adliyeden isteniyor.)
7. Parmak izi alınır. (Emniyet Müdürlüğü  tarafından)
8. Vergi Dairesine Harç yatırdığını gösterir makbuz. (31.20 TL)
9. Vergi Dairesinden şahsın vergi borcu olmadığına dair yazı.(1.000 TL.ve üzeri borcu bulunmayacaktır.)
 
1 HAFTA
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                      İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 : Berkhan TEKİN                                                                                İsim                 : Murat COŞKUN
Unvan              : Komiser Yardımcısı                                                                         Unvan              : Komiser
Adres              : Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü                                                  Adres              : Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü  
Tel                   : 0232  832 3395                                                                                 Tel                   : 0 232 8325574
Faks                : 0232  831 4372                                                                                 Faks                : 0 232 8322644
E-Posta           :                                                                                                         E-Posta            :