KAMU HİZMETİ YÖNETİCİLERİ, MUHTARLAR ve VATANDAŞLAR TOPLANTISI YAPILDI.
 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 05.11.2016 tarihli ve 8154 sayılı yazısı doğrultusunda bir toplantı yapıldı. Geniş katılımlı toplantıda kamu hizmeti sunan birim amirleriyle, hizmeti alan vatandaş ve vatandaşın temsilcisi muhtarlar karşılık diyalog içerisinde problemlerin çözümlenmesini benimsediler. Bu toplantıların çok yararlı olduğunu vurgulayarak sürekliliğini talep ettiler. Toplantıda öne çıkan başlıklar;
  1. Güvenlik ve asayiş açısından; uyuşturucunun yaygınlaşmasını önlemek ve trafik sorunları,
  2. Sağlık açısından; köylerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımdaki güçlükleri,
  3. Tarım açısından; tarım topraklarının dolgu yapılmak suretiyle tarım dışı kullanımın yaygınlaşmasını önlemek,
  4. Mahalli idareler açısından da yol, su ve temizlik başlıkları altında altyapı hizmetlerinin yetersizliği,
olarak gündeme getirildi. Talepler not alındı. Belli bir takvim içinde, imkânlar dâhilinde sorun ve ihtiyaçların gönderileceği beyan edildi.