İMAR BARIŞI VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
 
        Kaymakamlığımız tarafından 06.06.2018 tarihli ve 30443 Sayılı Resmi Gazetede yayımlananarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Menemen Kaymakamı Gülihsan YİĞİT, Şef İsmail ÖZER ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlisinden teşkil olunan Bilgilendirme Heyetince vatandaşlarımızın aktif katılımlarının sağlanacağı İmar Barışı Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecek olup, toplantı yerlerini ve tarihlerini gösteren liste ekte paylaşılmıştır. Ayrıca İlçe Kadastro Biriminde İmar Barışı hakkında Bilgilendirme Masası kurulmuştur. 08.06.2018