ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ


İlk Başvuruda İstenen Belgeler Listesi :


* Konutlarda tapu fotokopisi ( ev sahipleri için)

* Kira kontratı (kiracılardan)

* Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formunun doldurulması gerekmektedir.


Değişikliklerde:


* Kiracıların adres değişikliğinde yeni kira kontratları ve bir dilekçe

* Ev sahipleri evi sattıklarında satış dilekçesi vermesi gerekmektedir.


İşyerleri İçin:


* Maliye Vergi Levhası

* Ticaret Sicil Gazetesi

* Çevre Temizlik Vergisi Bildirim formunun doldurulması gerekmektedir.